Lukáš Lhoťan - Islám a jeho možný vliv na naši společnost I.

 
Záznam přednášky, která se konala 3.2.2016 v Hranicích

Lukáš Lhoťan
- český nakladadel, publicista, bloger, zakladatel Česko-muslimského institutu, exmuslim a konvertita ke křesťanství
- ve svých osmnácti letech se oficiálně přihlásil k islámu
- v roce 1998 absolvoval čtyřměsíční vzdělávací kurs o islámu ve Stuttgartu
- poté opakovaně obsolvoval školení saúdskoarabské organizace World Assembly of Muslim Youth
- v roce 2002 podnikl pouť do Mekky (za podpory saúdskoarabské královské rodiny)
- od roku 2004 se začal vymezovat vůči ortodoxnímu islámu a přiklánět se k liberálním a reformním směrům (postupně se tak dostával do konfliktů s představiteli ortodoxního islámu v ČR a jejich stoupenci)
- v roce 2010 se zúčastnil studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program
- v letech 1998 až 2010 byl spolupracovníkem Islámské nadace v Brně a spolupracoval s předsedou českých muslimů Muneebem Hasanem Alrawim
- v letech 1998 až 2012 byl aktivním členem muslimské komunity v Brně a Ústředí muslimských obcí

KNIHY:
Korán, Sunna & Vědecké poznatky (2009)
Islám & islamismus v České republice (2011)
Rozmanitostí proti předsudkům (2012)
Ježíš Kristus a islám (2014)
Arménský holocaust (2015)
Eurabia (2015)